BUURTPREVENTIETEAM GEMEENTE HAAREN
Afgelopen donderdag, 9 juni, heeft er een tweede bijeenkomst plaats gevonden voor de buurtpreventie gemeente Haaren. Deze avond werd bezocht door een enthousiaste, leuke, groep bewoners van de gemeente Haaren. Zij hebben elkaar beter leren kennen; zo kwamen twee van hen erachter dat ze eigenlijk erg dicht bij elkaar wonen, terwijl ze elkaar nog niet eerder gezien hadden. Dit is een mooi voorbeeld dat laat zien dat buurtpreventie ook voor verbinding tussen bewoners zorgt.
Naast kennismaken, is er nagedacht over de invulling van het buurtpreventieteam. Onder andere over hoe ze willen gaan starten, maar ook over hoe de bekendheid van buurtpreventie gemeente Haaren vergroot kan worden. De huidig groep mensen gaat daarmee starten. Ze hebben al een WhatsApp groep opgestart en gaan de komende periode gebruiken om meer bewoners mee te nemen in hun enthousiasme voor buurtpreventie in onze gemeente!
Coördinator worden?
Op dit moment zijn we, naast leden voor het buurtpreventieteam, ook op zoek naar een coördinator van het buurtpreventieteam. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de leden van het buurtpreventieteam, maar ook het contact met de gemeente en de politie namens buurtpreventie gemeente Haaren loopt via de coördinator. Hiervoor zoeken we een enthousiast persoon met goede sociale vaardigheden. Interesse? Maak dit vooral kenbaar via gemeente@haaren.nl onder vermelding van “coördinator buurtpreventie gemeente Haaren”.
ONDERZOEK KWALITEIT PLASTIC VERPAKKINGSMATERIAAL
In april is anoniem de inhoud van een volle vrachtwagen met plastic verpakingsmateriaal op haar kwaliteit en samenstelling onderzocht. De Plastic Heroe (het landelijk symbool voor het plastic verpakkingsmateriaal) mag tevreden zijn over de resultaten van deze steekproef. In vergelijking met 2013 is niet alleen méér plastic aangeboden maar óók de kwaliteit (of te wel de afwezigheid van o.a. etensresten en andere vormen van vervuiling) is aanzienlijk afgenomen.
Bijzonderheden
Bij het onderzoek zijn ook enkele voorwerpen aangetroffen die niet behoren tot de categorie plastic Verpakkingsmateriaal. Er zijn o.a. een leren voetbal, sokken, een leren riem, rubberen handschoenen en een deurmatje aangetroffen!
Wat mag wel in de Plastic Heroeszak?
• Plastic tasjes, broodzakken
• Snoepzakken (geen chipszak)
• Verpakking van vleeswaren en kaas
• Folies om tijdschriften en reclamefolders
• Blisterverpakkingen voor o.a. tandenborstels, snoeren, schroeven
• Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté-, of koffiemelkkuipjes
• Groente-, fruit-, en saladebakjes
• Bekers voor yoghurt, vla en ijs
• Flacons voor wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en shampoo
• Plastic flessen voor olie, azijn, water en frisdrank
Wat mag niet in de Plastic Heroeszak?
Verpakkingen zoals plastic speelgoed, landbouwfolie, emmers en tuinstoelen horen niet thuis in de Plastic Heroeszak. Ook ander verpakkingsafval, zoals piepschuim, mogen niet in de zak.
AANVRAGEN LEERLINGENVERVOER VOOR SCHOOLJAAR 2016-2017
Bestaande of nieuwe aanvragen indienen
Indien uw kind dit schooljaar gebruik maakt van het leerlingenvervoer, ontving u begin juni via e-mail de brief voor het aanvragen van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2016-2017.
Als bijlage bij deze brief ontving u het nieuwe aanvraagformulier, de schoolverklaring en toelichting.
Dient u voor het eerst een aanvraag in, dan kunt u het aanvraagformulier en de schoolverklaring van de gemeentesite downloaden of telefonisch aanvragen.
Voor alle aanvragen leerlingenvervoer geldt dat u deze op tijd (ruim vóór de start van het nieuwe schooljaar) moet indienen. De aanvraag, die u indient, valt onder de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015.
Geen, niet tijdig of onvolledige aanvragen
Indien wij geen, niet tijdig of een onvolledig aanvraagformulier voor het schooljaar 2016-2017 ontvangen, kan de consequentie zijn dat er voor het nieuwe schooljaar (begin september 2016) geen besluit wordt genomen over het leerlingenvervoer. U dient dan zelf naar een oplossing te zoeken.
Aanvragen voor vso leerlingen
Met de invoering van de nieuwe Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015 gaat er het een en ander veranderen voor leerlingen die een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs bezoeken.
Zit uw kind al op – of gaat hij/zij binnenkort of volgend schooljaar naar – het vso (voortgezet speciaal onderwijs), dan wordt er nog meer gekeken naar de mogelijkheden die uw kind heeft om niet met het taxivervoer naar school te gaan. De keuze voor onder andere de soort vergoeding/het vervoer ligt bij de ouder(s)/verzorger(s). De aanvragen voor deze vso leerlingen worden dan ook getoetst aan de nieuwe Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015.
Het college kan eventuele externe (vervoers)adviezen van deskundigen betrekken, die bij de beoordeling van de aanvraag van belang zijn.
Besluit
Na ontvangst van de complete aanvraag beslist het college van burgemeester en wethouders binnen 8 weken. Op basis van een positief besluit wordt het leerlingenvervoer bekostigd en/of geregeld.
Meer informatie en/of aanvraag van formulier
Voor vragen neemt u contact op met Milia de Beer, op telefoonnummer (0411) 62 72 82 of via
e-mail: gemeente@haaren.nl.
Het aanvraagformulier vindt u op de gemeentelijke website door te:
– gaan naar www.haaren.nl;
– klikken op “digitale balie Haaren”;
– klikken op “producten en diensten”;
– typen bij trefwoord “leerlingenvervoer”;
– klikken op “leerlingenvervoer, vergoeding”;
– klikken op “formulieren”
– klikken op “leerlingenvervoer, aanvraag”.

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Nelly , 15 juni 2016 @ 21:56

    Ik zie melkpakken en limonade blikjes/verpakkingen er niet bijstaan terwijl die in andere gemeentes die ook gebruik maken van de Bossche afval dienst dit wel in de oranje zak mogen deponeren en zover ik het gezien heb doen dit ook al een aantal Haarense bewoners!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *