Slider1
slider2

Gemeente Vught introduceert subsidie voor groenere tuinen en groene daken

College wil gemeente klimaat adaptief maken

HELVOIRT/CROMVOIRT/VUGHT – 27 februari 2023. Sinds 22 februari 2023 kunnen inwoners in Vught, Helvoirt en Cromvoirt gebruik maken van een subsidie voor het ‘ontharden’ van particuliere tuinen en het aanleggen van groene daken.

Met de nieuwe subsidie wil de gemeente inwoners stimuleren om het regenwater op te vangen en vast te houden, daar waar het valt; dus ook op het eigen terrein. Het is een van de maatregelen om de gevolgen van extreem weer beter op te vangen en om onze gemeente klimaatadaptief te maken.

Wordt het hemelwater op het eigen perceel opgevangen, dan moet het, om in aanmerking te komen voor subsidie, om een ‘te vergroenen’ tuinoppervlakte gaan van tenminste 10 m2. Voor het aanleggen van een groen dak geldt een minimale oppervlakte van 8 m2 en een waterbergend vermogen van 20 liter per m2. Voorwaarde is in beide gevallen dat de eigenaar van het perceel de extra wateropvang combineert met het afkoppelen van de regenwaterafvoer van het riool.

Voor de subsidie stelt de gemeente per jaar een bedrag beschikbaar van € 100.000,00, vooralsnog tot en met 2026. Mogelijk wordt dit nog met een bedrag aangevuld door Waterschap De Dommel. Het maximumbedrag aan subsidie bedraagt € 1.000,00 per maatregel, per perceel.

Ook op andere wijzen zet de gemeente zich in om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en – gelijktijdig – op te vangen. Zo ontvangt Stichting KANT tot 2026 jaarlijks een bedrag aan subsidie van € 20.000,00 voor burgerinitiatieven voor water en klimaat. De subsidie is bestemd voor acties, activiteiten en projecten en wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Vught en waterschap De Dommel. Het kan gaan om maatregelen, zoals bijvoorbeeld een regentonnen actie of het zgn. Afkoppelen Light, die op de verwerking van regenwater op eigen terrein zijn gericht, al of niet in combinatie met het riool.

Ook de gemeentelijke waterafvoerverordening voorziet inmiddels in klimaatadaptief handelen. Zo moet bij elk nieuw bouwwerk, inclusief vervanging van een gesloopt pand, voor iedere m2 verhard oppervlakte 60 liter waterberging binnen de plangrens worden aangelegd.

De gemeente Vught zet al jaren in op klimaatadaptatie, wat in 2019 resulteerde in de Nota Vught klimaatadaptief 2035. Hierin vertalen we ambities van ‘s Rijks deltaprogramma ruimtelijke adaptatie naar lokaal niveau. Met deze nieuwe (en volgende) maatregelen zetten we, samen met inwoners, KANT, het waterschap en andere partners, een verdere belangrijke stap om onze leefomgeving beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en de excessen in droogte en wateroverlast die hier het gevolg van zijn.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *