Slider1
slider2

Geluidsmaatregelen aan de rijksweg

Het wordt stiller aan de n65

VUGHT/HELVOIRT – 4 maart 2021. Bij een leefbaar Vught hoort een stillere N65. Daarom willen we het geluidsniveau in de omgeving van de rijksweg verlagen.

Dat doen we door een gedeeltelijke verdieping van de weg, met wanden die geluid absorberen, stil asfalt en geluidschermen. Dat staat in het Bestemmingsplan N65. En er gebeurt meer. Zo gaan we onderzoeken of maatwerk-geluidsmaatregelen aan sommige woningen nodig zijn. Bovendien willen we het lagere geluidsniveau aan de weg verankeren in een nieuw geluidsplafond. Geluid en de N65. Hoe werkt dat?

Niet alleen het ontwerp voor de ‘nieuwe’ N65 leidt tot minder geluid. Los van het project, werkt Rijkswaterstaat aan maatregelen om het geluidsniveau van de weg voor bewoners te verlagen. Dat gebeurt op grond van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) dat voor heel Nederland geldt. Ook zonder reconstructie van de N65, zou Rijkswaterstaat dit programma gaan uitvoeren. Nu de rijksweg wél op de schop gaat, combineren we de maatregelen en procedures van de reconstructie en het MJPG. Dat is de gekoppelde sanering. Zo werken we op een efficiënte wijze samen aan ‘minder geluid’.

Maatwerk voor woningen
De bewoners aan de N65 profiteren van de geluidsmaatregelen aan de rijksweg. Bij nagenoeg alle woningen gaat het geluidsniveau omlaag. De meeste woningen voldoen straks aan de streefwaarde van 60 dB. Waar dit niet gebeurt, onderzoeken we of het geluidsniveau ín de woning voldoet aan de norm. Is dat niet zo, dan brengen we gevelmaatregelen aan. De bewoners van deze woningen zijn al, of worden, op korte termijn van deze aanpak op de hoogte gesteld.

Geluid: berekend en begrensd
Elke rijksweg produceert geluid en bij elke rijksweg geldt, per referentiepunt, een maximaal toegestaan geluidsniveau. Dat noemen we geluidproductieplafonds (GPP’s). De weg mag niet meer geluid produceren dan per referentiepunt is toegestaan. Rijkswaterstaat controleert dat jaarlijks.

Minder geluid: lagere norm
Ook de N65 heeft geluidsproductieplafonds. Nu de weg verandert en stiller wordt, willen we ook dat de geluidsproductieplafonds verlaagd worden. Zo kunnen we voorkomen dat het geluid in de toekomst weer tot het oude niveau kan toenemen. Daarom is – namens het projectteam N65 – het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd de geluidsproductieplafonds te verlagen.

Procedure
Het verlagen van de N65 geluidsproductieplafonds gebeurt bij ministerieel besluit. Dat besluit is openbaar en wordt op 10 maart 2021 ter inzage gelegd. We maken deze inzage – met uitleg over de procedure en inspraak – bekend in de Staatscourant, het Klaverblad, op Helvoirt.net en in het eerstvolgende ’t Pomphuiske. Na publicatie van het besluit kunt u de stukken raadplegen op de website van het Bureau Sanering Verkeerslawaai: bsv.nu/rijksinfrastructuur/bekendmakingen.

Meer weten? Lees de nieuwsbrief N65
Binnenkort verschijnt er een nieuwsbrief met meer informatie over geluid en de N65. In de nieuwsbrief vindt u ook een link naar een informatiefilmpje. Nog geen abonnee? Meld u aan via www.brabant.nl/N65.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *