INGEZONDEN BERICHT (Comité stop overlast Duinoord)

Het college van B&W van Haaren nam eind 2014 een geheim principebesluit om op een dassenleefgebied nabij Duinoord een groot openbaar parkeerterrein voor 240 auto’s te realiseren. De buurt werd buitenspel gezet. John Meurs gebruikt het besluit nu tegen de Gemeente, om zijn zin te krijgen.
Het principebesluit kwam pas deze week boven tafel in een openbare commissievergadering. Zo kreeg het comité inzage. De verantwoordelijke ambtenaar stelde destijds burgemeester Zwijnenburg voor om het besluit geheim te houden. “Gezien het feit dat de situatie rondom Duinoord gevoelig ligt in de omgeving. Dit geeft ons de gelegenheid om zelf regie te houden op de informatiestromen. Zo voorkomen we dat zaken een eigen leven gaan leiden.” De burgemeester stemde hiermee in.
Volgens de wet zijn besluiten van B&W altijd openbaar, tenzij er bijzondere redenen zijn. Die waren hier niet. Doel was om de buurt buiten spel te zetten. Belanghebbenden konden dus geen bezwaar en beroep aantekenen. Het buurtcomité zou dat zeker gedaan hebben, met grote slaagkans. Niet alleen de buurt, ook de Rechtbank en de Raad van State zijn hierdoor in twee procedures – parkeerverboden en exploitatievergunning – door B&W onvolledig en onjuist geïnformeerd. Volgens het comité is dat onbehoorlijk bestuur.
Het parkeerterrein was gepland op drie weilanden ten noorden van de Distelberg, die beschermd landschap en dassenleefgebied zijn. Hoewel de parkeerproblemen in de buurt alleen door Duinoord komen en Duinoord ook de aanvrager was wilde de Gemeente het verkopen als een ‘openbaar parkeerterrein’, vooral voor bezoekers van het Nationaal Park. Ook wilde de Gemeente zichzelf voordoen als de plannenmaker omdat Duinoord te veel verzet oproept. Het terrein moest wel de primaire parking voor Duinoord worden. De Gemeente zag wel wat problemen vanuit de verkeersveiligheid, de direct aanwonenden en de provincie, maar dat was van later zorg.
Met het principebesluit op zak kwam exploitant John Meurs dit jaar met een nieuw plan: een parking alleen voor Duinoord, met minder verkeersmaatregelen en zonder bestemmingsplanwijziging. Dat weigert de Gemeente. Nu omdat het landschappelijk niet kan, omdat er te veel overlast is, omdat het verkeersonveilig is en omdat Duinoord te groot zou worden. Maar Meurs beroept zich op het principebesluit en wil zijn zin krijgen.
Het comité vindt dat de Gemeente de buurt heeft voorgelogen. Herhaaldelijk is op onze vragen geantwoord dat er géén afspraken waren met Duinoord. Het principebesluit was juridisch kansloos. B&W hebben opnieuw geblunderd en dat kan ernstige gevolgen hebben. Mocht de kwestie voor de rechter komen dan zal het comité het principebesluit aanvechten.
www.stopoverlastduinoord.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *