Slider1
slider2

Geen vertraging voor Huis voor Vincent verwacht

HELVOIRT – 5 februari 2024. De verbouw van de oude dr. Landmanschool loopt waarschijnlijk geen verdere vertraging op. De kans dat eventueel beroep tegen het bestemmingsplan ’Huis voor Vincent’ wordt ingesteld is klein. De Vughtse gemeenteraad heeft het plan donderdag 1 februari unaniem vastgesteld.

Het college van B&W is tegemoetgekomen aan de bezwaren van Jos van den Hurk, buurman van de oude school, en bezwaren van andere bewoners van de Kastanjelaan waardoor een eventueel beroep van tafel is. Nu tegen het plan waarschijnlijk geen beroep wordt ingesteld lijkt niets verbouw van de oude school tot het ‘Huis voor Vincent’ nog in de weg te staan. Een beroepsprocedure zou minstens een tot twee jaar vertraging betekenen. Overigens moet nu nog voor verbouw van de school een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) worden verleend waar bezwaar en beroep tegen openstaat.

Jos van den Hurk heeft bezwaren tegen de hoogte en lengte van de veranda die aan de voorzijde van de oude school komt. “Deze hoge en lange overkapping onttrekt het fraaie, monumentale pand teveel aan het zicht”, vindt Van den Hurk. Daarom komt er nu naast de veranda een pergola. De veranda is korter (van de voordeur van de school tot de bouwgrens) en lager (drie meter) dan de pergola die langer is (van de voordeur tot de straat) en hoger (vierenhalve meter). Met deze wijziging in het plan komt de gemeente tegemoet aan de bezwaren van Van den Hurk die daarover met de gemeente al in juli tot overeenstemming was gekomen. “Vanwege een administratieve fout is de bedoelde wijziging niet in het bestemmingsplan meegenomen”, aldus Van den Hurk. De gemeenteraad heeft op 1 februari alsnog het plan aangepast vastgesteld.

Drie woningen geschrapt
Ook aan bezwaren van andere bewoners aan de Kastanjelaan heeft de gemeente gehoor gegeven. Daardoor is de mogelijkheid om aan de achterzijde van de oude school twee kunstenaarswoningen en een zorgwoning mogelijk te maken geschrapt. De woningen kwamen niet voor in het winnend ontwerp voor het Huis voor Vincent maar zijn later daaraan toegevoegd. Op verzoek van de bewoners is in het plan verder uitgesloten dat ‘activiteiten op het gebied van verslavingszorg’ mogelijk zijn. Bewoners vinden de eventuele komst van bewoners met deze zorg niet passend in de kinderrijke buurt van de Kastanjelaan.

Het Huis voor Vincent werd destijds winnaar van de door de voormalige gemeente Haaren uitgeschreven ontwikkelcompetitie voor de voormalige Dr. Landmanschool. De begane grond wordt hoofdzakelijk ingericht ten behoeve van de maatschappelijke, culturele en artistieke functies, zoals een toeristisch punt, koffiecorner en ontmoetingsplek. Verder worden er in totaal zestien appartementen gerealiseerd voor begeleid wonen. Voor de invulling van de zorg zal woonruimte worden gecreëerd aan mensen met een verstandelijke beperking door de Vughtse stichting Het Palet.

Eigenaar van de oude Landmanschool, Klaas Kroot van Kroot & Partners Vastgoed, hoopt in het najaar met de verbouw van de oude school te kunnen beginnen.

De verbouwing van de voormalige directeurswoning die wordt verbouwd en uitgebreid tot vier woningen is alle enige tijd in volle gang. De directeurswoning zal op 1 april worden opgeleverd.

Door: Peter Corvers

Foto’s Archief HelvoirtNet

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *