De perikelen rondom de overname van de medewerkers van Drieklank, door Het HelvoirtHuis zijn tot een einde gekomen.
Alle betrokken partijen, met name de de Stichting TinH, Vereniging 55+, de gemeente Haaren en de Stichting Drieklank, hebben gezamenlijk afspraken gemaakt, die hebben geleid tot een definitieve oplossing van het conflict. Dat betekent dat de Stichting Drieklank zich kan gaan bezig houden met zijn nieuwe toekomst.
Drieklank zal zich gaan richten op het met raad en daad (financieel ondersteunen) van projecten en activiteiten, in de ruimste zin, voor de Helvoirtse jeugd.
 De periode van het jarenlang beheren van de Gastenbosch en de Wiekelaar was natuurlijk al voorbij, maar kan nu eindelijk definitief worden afgesloten. Met het oog op de nieuwe statutaire doelstellingen, zullen in de bestuurssamenstelling van Drieklank enkele mutaties plaats vinden.
Ik zal daar zelf de eerste stap in zetten door per 1 oktober a.s. te stoppen als interim-voorzitter van de Stichting Drieklank.
Ik doe dat onder grote dank aan alle mensen waarmee ik in de relatief korte periode, positief heb mogen samenwerken. (De betrokkenen weten zelf of zij bedoeld worden)
Rest mij alle Helvoirtenaren veel succesvolle en vreugdevolle activiteiten in het HelvoirtHuis toe te wensen.
 Jan van de Wiel
Interim-voorzitter
Stichting Drieklank

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *