De gemeenteraad gaat op dinsdag 8 november om 20.00 uur in een openbare raadsvergadering in het gemeentehuis in gesprek met Gedeputeerde Anne-Marie Spierings. 
anne-marie-spierings
Anne-Marie Spierings.
In zijn vergadering van 29 september 2016 nam de gemeenteraad een motie aan over de toekomst van de gemeente Haaren. In deze motie spreekt de raad zijn verbazing uit over de brief van 19 september van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haaren. In deze brief maakt GS het voornemen kenbaar om op korte termijn een externe procesbegeleider aan te stellen om te komen tot een concrete datum voor de opsplitsing van de gemeente Haaren.
Het gesprek van de raad met mevrouw Spierings gaat over de interpretatie van het besluit van de gemeenteraad van 21 april 2016 om als toekomstperspectief vast te stellen dat de gemeente Haaren opsplitst op het moment dat voor alle dorpen een toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing voor handen is. Ook aan de orde komt de relatie met het provinciaal programma “Veerkrachtig Bestuur in Brabant” (op basis van de toekomstvisies van de gemeenten wordt op regionaal niveau het gesprek aangegaan over passende bestuursvormen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *