De gemeente Haaren heeft het initiatief genomen om voor elk van de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel een dorpsontwikkelingsplan te maken, waarbij ook het buitengebied wordt betrokken. In het kader van het provinciale project ‘Is uw gemeente ouderenproof’ wordt speciale aandacht besteed aan de oudere inwoners. In de dorpsontwikkelingsplannen staat leefbaarheid in de ruimste zin centraal. Wij maken die plannen niet zelf. Het Tilburgse onderzoeks- en adviesbureau PON, dat veel ervaring heeft met dorpsontwikkelingsplannen, hebben wij gevraagd dit alles samen met u op te pakken. Want juist u als inwoner, ondernemer, lid van een vereniging en maatschappelijke organisatie weet precies wat er in uw dorp leeft en hoe u de toekomst ziet. Met dit artikel trappen we af en willen we u informeren over wat er staat te gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *