Slider1
slider2

Den Hoek; een wijk in wording

HELVOIRT – 25 juni 2024. Den Hoek in Helvoirt is een aantrekkelijke wijk op een prachtige locatie.

Met een fraaie openbare ruimte zetten we de puntjes op de i. Vanzelfsprekend gebruiken we daarbij de bijdragen van de inwoners. We werken hard aan de inrichtingsplannen voor Den Hoek, fasen 3 en 4. Wat staat er te gebeuren en hoe pakken we het aan? Tijd voor een update.

Eén van de ingebrachte wensen van de bewoners is een klimaat adaptieve, duurzame en groene inrichting. Mede dankzij het burgerakkoord – het G1000 initiatief – met inwoners van Helvoirt, krijgt dit extra aandacht. Zo gebruiken we voor de parkeerplaatsen groen- en waterdoorlatende grasklinkers. Ook richten we het wegprofiel zo in, dat bij hevige regelval het water goed en snel wordt afgevoerd naar de wadi’s.

Straatwerk
Op de inloopavond in mei hebben we het ontwerp voor het straatwerk gepresenteerd. Bewoners konden bij deze gelegenheid ook vragen stellen, opmerkingen maken en suggesties doen over en voor de vergroening van de wijk en de speelvoorzieningen. Inmiddels is, naast het ontwerp, ook de aanbesteding voor het openbaar straatwerk afgerond, met daarbij de gevraagde aandacht voor klimaatvoorzieningen.

Ruimte voor groen, water en spelen
Naast de gewenste vergroening en klimaatmaatregelen als een goede waterberging, bleek er op de bewonersavond veel behoefte aan speelvoorzieningen in de wijk. Het maakt allemaal deel uit van de waardevolle bewonersbijdragen waarmee we een inrichtingsplan opstellen. Hierin proberen we spelen, ontmoeten, waterberging, onderhoud en groen bij elkaar te brengen. Dat is een uitdaging omdat de ruimte beperkt is. We verwachten u na de zomervakantie (in september) de tekening te kunnen presenteren. Daarin geven we aandacht aan:

• Het volledig renoveren van de bestaande wadi en het beperkt verhogen van het bestaande klimtoestel
• Mogelijke locaties voor nieuwe speelvoorzieningen (in fasen 1-2 en/of 3-4), speciaal voor de jonge kinderen
• Realisatie van een zogenaamd ‘tiny forest’
• Het ver-groenen van de kleinere wadi’s, en een gazonfunctie voor de grote wadi’s
• Het beplanten van resterende groenstroken en verdere vergroening van de geluidswal
• Het planten van extra bomen en het plaatsen van zitgelegenheden

Participatie
De uitwerking van een goede inrichtingstekening vraagt tijd. Daarvoor gebruiken we de zomertijd. En vanzelfsprekend delen we de inrichtingstekening ook met de werkgroep biodiversiteit van G1000.

Een nieuwe inloopavond
Zoals vermeld, hopen we u de inrichtingstekeningen in september te kunnen presenteren. Dat doen we op een nieuwe inloopavond, waar ook weer alle ruimte is voor uw vragen, opmerkingen en suggesties.

Planning
Met de aanleg van het straatwerk beginnen we zodra de grootste bouwactiviteiten zijn afgerond. Zo voorkomen we dat zwaar bouwverkeer de nieuwe bestrating onbedoeld beschadigt. Dat zal vermoedelijk na de bouwvakvakantie zijn, medio augustus. We leggen het straatwerk in fasen aan.

Tot die tijd…
Den Hoek fasen 3-4 is een wijk in aanbouw. Zolang er nog gebouwd wordt en gewerkt wordt aan het bouwrijp maken van percelen, zijn er omstandigheden en beperkingen, die uw woonplezier aantasten. Bijvoorbeeld overlast door bouwverkeer en machines, (tijdelijke) verkeersmaatregelen, beperkt groen, een mindere bereikbaarheid van woningen en speelvoorzieningen die nog niet de kwaliteit hebben die u ervan mag verwachten.

Daar waar het kan, proberen we de overlast te beperken. Zoals u begrijpt, is het resultaat hiervan nu nog beperkt, maar met sommige zaken, zoals het maaien van het gras, gaan we alvast aan de slag. Maar het wordt beter. Den Hoek is een fijne, aantrekkelijke woonwijk waar het nog prettiger wonen wordt voor iedereen.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *