Slider1
slider2

CPO Den Hoek reageert op wethouder Yvonne Vos…

HELVOIRT – 10 mei 2023. De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest voor het CPO in Helvoirt in Den Hoek. Het begon met een artikel van Brecht Gerritse die terecht schreef dat het project gegund was aan een partij die helemaal niets met een CPO te maken had.

Naar aanleiding daarvan werden vanuit de politiek een aantal vragen gesteld aan wethouder Yvonne Vos. Die reageerde niet echt professioneel, met name niet naar Brecht Gerritse. Beter had zij zichzelf een spiegel voorgehouden en het gesprek aangegaan maar waarschijnlijk zag de wethouder de bui al hangen.

Dat was toen voor ons aanleiding om te reageren met een artikel op Helvoirt.net om aan te geven dat de wethouder volledig op het verkeerde CPO-spoor zat. De brief die wethouder Yvonne Vos op 16 maart 2023 aan de raad heeft gestuurd en de daarop volgende raadsvergadering op 6 april zijn voor ons aanleiding om onze publicatie een vervolg te geven.

In de brief van 16 maart 2023 schrijft de wethouder aan de raad dat door het bouw-initiatief in Den Hoek waarschijnlijk geen betaalbare woningen worden gebouwd. Het komt erop neer dat deze woningen voor echte starters onbereikbaar zijn geworden.

De wethouder schrijft de brief op een manier waarop het volkomen logisch lijkt dat de zaken zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. Verder geeft ze zonder enige schaamte of gene aan dat het gelopen traject een goede les is voor de toekomst. Vervolgens houdt ze het gekozen bouwcollectief verantwoordelijk voor het feit dat er nu in dit project alleen nog maar middeldure woningen gebouwd kunnen worden.

En dat klopt natuurlijk niet. Vanaf 2021 heeft wethouder Yvonne Vos namelijk vanuit verschillende hoeken meerdere “lessen” gekregen. Zelfs vanuit haar eigen CDA-hoek is zij gewezen op het feit dat zij geen CPO-traject volgde. Van ons heeft de wethouder nog een CPO-college gekregen waarover zij vanwege onze CPO-kennis en ervaring, bijzonder enthousiast was. Ze zei er veel van opgestoken te hebben.

Alleen, de wethouder heeft er helaas helemaal niets mee gedaan, behalve de lesstof naast zich neergelegd. Je moet ook willen leren en dat heeft de wethouder om welke reden dan ook niet gedaan. Zij heeft haar eigen plan doorgezet en de mogelijkheid van een echte CPO in Helvoirt naast zich neergelegd. Een plan dat zelfs binnen haar eigen CDA veel kritiek heeft gekregen.

Alle feiten bij elkaar opgeteld geeft ons het beeld van één grote treurnis. Waar we tijdens de Haarense periode nog spraken over 28 betaalbare woningen in Helvoirt in CPO-verband, is het wethouder Yvonne Vos gelukt te eindigen met een trieste 11 woningen in de middeldure categorie. Niet voor starters en niet voor mensen met een kleine beurs.
Misschien was het signaal dat wij in september 2021 hebben gekregen dat het eigenlijk niet de bedoeling was betaalbare woningen in dit CPO-project te bouwen, toch een beetje waar?

In de afgelopen jaren hebben wij als CPO Den Hoek met verschillende raadsleden gesproken over onze CPO-plannen. Steeds was men enthousiast over onze manier van aanpak.
De brief van 16 maart 2023 van wethouder Yvonne Vos aan de raad, komt in de raadsvergadering van 6 april aan de orde. Er is welgeteld één iemand, Jos den Otter van Gemeentebelangen, die een vraag heeft. Daarvoor heeft hij zijn archief nog eens nageluisterd. Hij gaat terug naar de raadsvergadering van 22 juli 2021 toen iedereen over elkaar heen rolde met alleen maar complimenten voor 8 betaalbare woningen die toen door de wethouder zijn beloofd.

Terug naar de werkelijkheid. Tijdens de raadsvergadering op 6 april 2023 is er verder niemand, maar dan ook niemand, van de overige raadsleden die ook maar één kritische opmerking richting de wethouder heeft gemaakt. Terwijl toch een aantal raadsleden totaal niet tevreden was over het optreden van de wethouder in dit dossier. We horen het PvdA/GL Toine van de Ven in aanloop naar de laatste verkiezingen nog zeggen en vervolgens opschrijven: ”Betaalbare woningen? Ze komen er aan”. Helvoirt was ermee volgeplakt.

Het is dus alleen Jos den Otter die alleen een hele vriendelijke vraag stelt. Hij vraagt hoe we in de toekomst dergelijke excessen kunnen voorkomen. Jos spreekt tenminste nog wèl van een exces en dat is het ook. Voor de goede orde, een exces is iets dat alle grenzen overschrijdt en daardoor onaanvaardbaar wordt.

De wethouder antwoordt heel nonchalant dat het een goede vraag is en dat zij het nog niet weet en dat zij ook niet weet of CPO wel het juiste instrument is om te waarborgen dat er betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. Een erg vreemd antwoord voor een wethouder die zich al een aantal jaren met CPO bezig houdt. En dan weet je nog niet hoe het allemaal in elkaar zit? Na alle lessen?

De wethouder sluit haar antwoord af met de uitspraak dat we allemaal hetzelfde willen. Wat ze daarmee bedoeld weten we niet. Wel willen heel veel mensen een betaalbare woning in Helvoirt. Kennelijk waren de wethouder in eerste instantie, en de raad op een later tijdstip, de enigen die daar anders over dachten. Dat was het dan, geen excuus, geen berouw, geen spijt.

De wethouder komt hiermee weg, er wordt haar geen strobreed in de weg gelegd. Met medewerking van een raad die erbij stond en er naar keek, of een ietwat populairder, ze namen een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Maar wat ons, en velen met ons, vooral dwars zit en enorm stoort, is de manier waarop de wethouder en raad met de Helvoirtse mensen zijn omgegaan. Een blijk van minachting naar de Helvoirtse mensen die zich jarenlang vrijwillig hebben ingezet voor betaalbaar wonen in Helvoirt en de mensen die al jaren wachten op een betaalbare woning.

Wat kennelijk onder de Haarense vlag wel kon, is onder Vughtse regie niet mogelijk gemaakt. Een vinger aan de pols houden, inspreken, informeren en zelfs meer is niet voldoende gebleken om in Helvoirt in 2023 een echte CPO van de grond te krijgen. We kunnen steeds beter begrijpen waarom er actie- en burgergroepen zijn zoals een Comite N65 die het reilen en zeilen van onze gemeente nauwgezet en kritisch hebben gevolgd en dat nog steeds doen. Daarom, Helvoirt, Cromvoirt en Vught, let op u saeck.
Uiteraard vinden wij het als CPO Den Hoek erg jammer dat we niet mee hebben kunnen doen aan de gunning. Maar natuurlijk wenst CPO Den Hoek de toekomstige bewoners van de 11 woningen heel veel woonplezier in Den Hoek in Helvoirt!

Reacties zijn altijd welkom. Stuur dan een email naar: cpodenhoek@gmail.com.

Met vriendelijke groet en indien nodig, wordt vervolgd,

CPO Den Hoek
Hans van Wijnen – Maarten van Gorp – Thomas Lommers

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *