Slider1
slider2

Corvers Column: Angst

HELVOIRT – 15 mei 2016. De cijfers spreken duidelijke taal: in Helvoirt kiest 90,3 procent van de inwoners voor Vught als hun dorp moet worden samengevoegd met een andere gemeente.

In Haaren ligt dat nog iets duidelijker: 97,7 procent van de inwoners wil naar Oisterwijk, in Biezenmortel kiest 67 procent voor Tilburg, in Esch 66,7 procent voor Boxtel.

Het zijn cijfers van de belangengroep Toekomst Haaren. Deze uitkomst ontloopt het onderzoeksresultaat van het bureau Wagenaar-Hoes, dat de gemeente begeleidde in haar onderzoek naar de toekomst van de gemeente, niet veel. De onderzoeken komen op hetzelfde neer. Inwoners kiezen voor opsplitsing van de gemeente, niet voor samenvoeging van de hele gemeente Haaren. Een referendum, dat de gemeenteraad afblies, zou ongetwijfeld een soortgelijke uitkomst hebben opgeleverd. Maar de raad verzandde in een onmogelijke discussie en veel verdeeldheid met als resultaat dat er voorlopig niets gebeurt.

De gemeenteraad ziet niets in opdeling op 1 januari 2019. De partijen denken dat Oisterwijk, Vught en Boxtel in de nabije toekomst met een herindeling te maken krijgen. Als Haaren, Helvoirt en Esch al vanaf 2019 bij deze gemeenten worden gevoegd zouden de inwoners opnieuw met een herindeling worden geconfronteerd, is hun redenering. De partijen wijzen er bovendien op dat de gemeente nu financieel gezond is en dus is er geen urgente reden om binnenkort al op te splitsen. Deze partijen volgen daarmee exact de lijn die het gemeentebestuur eerder heeft uitgezet.

Niet opsplitsen dus op 1 januari 2019, maar wanneer dan wel? Een herindeling van Vught en Oisterwijk kan –als die al komt– nog heel wat jaren duren. Bovendien zullen Vught en Oisterwijk zich met alle kracht verzetten tegen een eventuele herindeling. Logisch, maar waar haalt het Haarens college de wijsheid vandaan dat “het risico bestaat dat enkele jaren na de opsplitsing” van Haaren (in pakweg 2019) Vught en Oisterwijk een herindeling boven het hoofd hangt.
In de wandelgangen hoor je nog al eens dat als de Vughtse burgemeester Van de Mortel eind dit jaar of begin 2017 het stokje van Rombouts in Den Bosch overneemt(!) Vught snel naar Den Bosch gaat. Maar dat is nergens op gebaseerd. En Oisterwijk versterkt haar positie door intensieve samenwerking met Hilvarenbeek en Goirle. Ook daar wijst niets op een snelle herindeling.

Waar wachten we dus op? De conclusie moet zijn dat de gemeenteraad en het college van B&W niet willen opsplitsen, in elk geval voorlopig niet. Daar wordt vervolgens een motivering bij gezocht waarbij Haaren haar positie afhankelijk stelt van besluiten van andere gemeenten. En dat omdat inwoners twee keer in korte tijd met een herindeling worden geconfronteerd… Opmerkelijk!
Wie is er eigenlijk gebaat bij jarenlange onzekerheid? Zijn de inwoners daar blij mee?
De conclusie moet zijn dat de angst regeert binnen de muren van het gemeentehuis. Angst waarvoor? God mag het weten. Er is zelfs angst om de mening van de inwoners te vragen. Omdat je eigenlijk al weet hoe die erover denken….

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

3 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Eric van den Dungen , 16 mei 2016 @ 13:19

  ERIC VAN DEN DUNGEN REAGEER
  16 mei 2016 om 09:46
  Stukjesschrijver Corvers komt met cijfers van de Belangengroep die de cijfers van een extern onafhankelijk onderzoek niet veel ontlopen. Schrijft Corvers. Stuur mij die cijfers vandaag eens Peter !
  Dan schrijft de stukjesschrijver dat er in het gemeentehuis zelfs angst is om de mening van de burger te vragen. Terwijl we volgens Corvers nergens op hoeven te wachten want Haaren kan zo naar Oisterwijk en Helvoirt zo naar Vught. Dat Vught en Oisterwijk de burgers helemaal niets gevraagd hebben en niet eens net als Haaren samen met een klankbordgroep van bewoners discussieavonden hebben georganiseerd, doet er in de tunnelvisie van deze stukjesschrijver niets toe.

 • Margriet , 21 mei 2016 @ 16:16

  “Goed stuk, Peter. Het werkt al, de grootste vis hapt. Ga zo, liefst nog iets diepgravender, door”

  • Jan , 8 juni 2016 @ 07:27

   Stukjesschrijver Van den Dungen kan er ook wat van. In 2014 was volgens hem een ambtelijke fusie op korte termijn noodzakelijk omdat de gemeente anders in financieel zwaar weer zou komen. Nu, twee jaar later, kan de gemeente nog jaren zelfstandig voortbestaan zonder een ambtelijke fusie. Wat is het nou Eric? Klopte je cijfers uit 2014 niet of kloppen je cijfers nu niet? Of acht je de kans klein in een opgedeelde gemeente opnieuw wethouder te worden? Speel eens een keer open kaart Eric.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *