Slider1
slider2

Corvers Column: Jojo-beleid

HELVOIRT – 29 juni 2022. Opnieuw stond het ophalen van oud ijzer door kindcentrum De Leydraad en de Helvoirtse harmonie Kunst Adelt ter discussie.

B&W stelde voor geen inzamelvergunningen meer te verlenen aan particuliere organisaties. Alleen een inzameldienst die door de gemeente is aangewezen zou dit nog mogen doen. Dit zou betekenen dat na tientallen jaren deze inzameling bij het grof vuil zou worden gezet…

De school wijst vooral op de opvoedkundige waarde die uitgaat van de activiteit. De leerlingen leren veel van deze activiteit. Zij halen samen met ouders en leerkrachten op zaterdag het oud ijzer op. Hetzelfde geldt voor de harmonie die vooral wijst op het sociale belang en de saamhorigheid. En natuurlijk de inkomsten van jaarlijks zo’n 9.000 euro die de vereniging goed kan gebruiken.

Wat kan daarop tegen zijn? Het college wijst op de uniformiteit tussen verenigingen en de precedentwerking en de professionaliteit van de inzameling als de gemeente dit doet. Die biedt stabiliteit en zekerheid bij de werkzaamheden. Ook zijn er risico’s omdat er tussen het afval gevaarlijke stoffen of voorwerpen kunnen zitten, vindt het college.

Opnieuw deze discussie. Want het is niet de eerste keer dat die zich voordoet. We kennen nog de rechtszaken van de gemeente Vught met jeugdvereniging JEEP die met de inzameling van oud papier moest stoppen. Ook bij de voormalige gemeente Haaren speelde de inzameling door verenigingen maar toen gold er geen vergunningplicht. Die plicht wilde het college nu wel invoeren.

Als het aan het college ligt moest ook de GFT-inzameling op de schop. Sinds de GFT-bak gratis aan de straat mag worden gezet is het aantal ledigingen en de hoeveelheid GFT fors toegenomen. En dus zijn ook de kosten een stuk hoger. Maar dit college wil geen halfvolle bakken aan de straat omdat zij de inzamelaar per lediging betaalt. Dus stelde B&W voor de eerste tien bakken gratis op te halen en vanaf de elfde te laten betalen.

Behalve dat verandering uitzondering moet blijven is hier ook de motivering vreemd. B&W heeft de ambitie het restafval naar 75 procent terug te brengen. In dat restafval zit nu nog 37 procent GFT-afval. Het vorig college besloot dat het GFT-afval gratis kan worden aangeboden om de afvalscheiding te verbeteren. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de inwoners de gratis GFT-inzameling hoog waarderen. Door het voorstel zou het aanbieden van GFT juist bemoeilijkt worden.

Jo-jo-beleid, vindt de VVD. Ook werd gewezen op de betrouwbaarheid van de politiek. Eerst mensen uitleggen dat er meer moet worden opgehaald om de kwaliteit van onder meer het groene afval te verbeteren, zei Eddie van Doorn (Gemeentebelangen) in de commissie. “En nu zou dat geen rol meer spelen.”

Verandering in de afvalinzameling moet uitzondering blijven. Het afvalbeleid is gebonden aan allerlei regeltjes waar de burger aan moet voldoen. Die regels moet je niet steeds veranderen, tenzij daar een goede reden voor is. Dat heeft te maken met continuïteit en dus ook met een betrouwbare overheid. De gemeenteraad zet er dan ook terecht een streep door.

Download onze gratis app

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • WS , 30 juni 2022 @ 14:40

    Daar wil ik nog wel wat aan toevoegen. Ik woon in Cromvoirt en vroeger werd onze straat iedere eerste maandag van de maand schoongeveegd (en dat moet ook wel met de gemeentelijke lindebomen in de straat). Ineens is deze maandelijkse reiniging verdwenen. Het gevolg is dat wij bewoners zelf maar de bezem gaan pakken en dat afval in onze groene containers gooien. Dus wij inwoners zouden moeten gaan betalen voor gemeentelijk afval in onze groene bak? Ook dit is jo-jo-en met de regelingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.