Slider1
slider2

Corvers Column: Huzarenstukje

HELVOIRT – 3 juni 2019. Moeten de Haarense kinderen in de toekomst voor Sinterklaas naar Cultureel Centrum Tiliander in Oisterwijk? Niet volgens het coalitieakkoord van CDA en Progressief 96 waarin staat dat nieuwe dorpshuizen in Haaren en Biezenmortel prioriteit hebben.

Het gemeentebestuur heeft de dorpshuizen in Biezenmortel en Haaren en renovatie van de Willibrordusschool uitgeroepen tot speerpunt van haar beleid. “Dat willen we zeker opstarten”, schrijft B&W in het Bestuursakkoord.

In de begroting voor 2019, de laatste waar de gemeenteraad nog zeggenschap over heeft, staat achter die drie projecten een bedrag van vier miljoen euro voor de drie samen. “Aan de zuinige kant”, plaagde Boy Scholtze in november bij de begrotingsbehandeling. Zolang de projecten binnen de vier miljoen blijven beslissen de buurgemeenten niet mee. Maar twee dorpshuizen en renovatie van een school voor vier miljoen zou een huzarenstukje zijn!

Vernieuwing van Den Domp is van de drie projecten het verst gevorderd. Er liggen twee globale plannen: optie 1: nieuwbouw van Den Domp op de huidige plek waarbij alleen de ‘oude kleuterschool’ aan de straatkant blijft staan. Kosten naar verluidt 3,2 miljoen. Optie 2: gebruik van het gemeentehuis dat vanaf 1 januari 2021 leeg staat. Kostenraming: 3,4 miljoen. Het bestuur van de Stichting gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH), eigenaar van grond en opstallen, heeft een sluitende exploitatiebegroting bij de schetsplannen gevoegd – dus ook in de toekomst kostendekkend. SGH heeft een ‘lichte voorkeur’ voor nieuwbouw op eigen locatie.

Die twee opties gaan niet uit van een multifunctioneel gebouw: de combinatie met sportzaal/hal, school en woningen valt er in Haaren niet te halen. Tenminste niet meer! Bij eerdere plannen werd daar nog wel van uitgegaan, bij de plannen voor een nieuw Haarensteyn destijds niet meer. Gemiste kans? Het HelvoirThuis werd juist financieel haalbaar door de multifunctionaliteit van deze voorziening.  

Het gemeentebestuur moet kiezen voor een van beide opties. Dat duurt langer dan verwacht. In november kondigde wethouder Harry van Hal in het raadsdebat over de begroting aan dat het gemeentebestuur spoedig met een voorstel over Den Domp naar de gemeenteraad gaat. “In elk geval het komende halfjaar.” Maar buurgemeenten, in dit geval met name Oisterwijk, praten mee over het plan Den Domp. Immers, als straks Haaren bij Oisterwijk komt wil deze gemeente niet opgezadeld zitten met een dorpshuis dat niet te exploiteren valt en dat fors verlies draait. Of dat een concurrent blijkt te zijn voor Cultureel Centrum Tiliander dat met het Moergestelse gemeenschapshuis Den Boogaard een organisatie vormt. Oisterwijk had vorig jaar te maken met liquiditeitsproblemen bij Tiliander. En Moergestel mag blij zijn dat het Den Boogaard nog heeft!

Oisterwijk praat dus mee over Den Domp en dat kost extra tijd. Een (voorlopige) planning van het gemeentebestuur gaat uit van 4 juli: de gemeenteraad bespreekt dan een voorstel van B&W voor Den Domp, dus optie 1 of 2. 

Intussen vragen SGH maar ook gebruikers van Den Domp, zoals harmonie Gregorius en KBO, zich al jaren af waarom het allemaal zo lang duurt. Akoestisch? Daar hebben we het maar niet meer over…  te weinig ruimte, niks extra’s, alles te klein, te donker, ach…! En sanitaire voorzieningen uit de Middeleeuwen? Die kunnen echt niet meer!

Het vertrouwen dat 1 januari 2021 als Haaren naar Oisterwijk gaat het zaakje is geregeld (lees: is veiliggesteld) brokkelt af. En het vertrouwen dat anders Oisterwijk het dan wel regelt heeft lang niet iedereen in Haaren…

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *