Slider1
slider2

Corvers Column: Geen keus

HELVOIRT/CROMVOIRT/VUGHT – 23 december 2023. Als er een ding duidelijk is over rijksweg N65 dan is het wel dat Rijkswaterstaat beslist en de gemeente Vught daarover vrijwel niets te zeggen heeft.

De Raad van State veegde in december 2022 de bestemmingsplannen van Vught en Haaren, ook wel de VKA+ (voorkeursalternatief) genoemd, van tafel. Voorlopig dus geen verdiepte ligging bij Helvoirt en op drie plekken in Vught, geen ecopassage bij het Helvoirts Broek en geen optimale fietsvoorzieningen.

Stikstof is de boosdoener voor de Raad van State die geen mogelijkheid om het plan te herstellen op onderdelen. Dat betekent dus opnieuw beginnen en in dat plan de vernietigde onderdelen herstellen. Maar de stikstofregels maken zo’n herstelplan voorlopig onmogelijk. De Vughtse politiek wil overigens geen reparatie van het vernietigde plan. De gemeenteraad ziet meer heil in een radicaal andere aanpak die beter is voor het dorp en geen extra verkeersdrukte op lokale wegen veroorzaakt. Zoals de variant waarbij er een knip komt tussen N65 en A65 en bij knooppunt Vught (Knip N65 of Parkweg). Of de Zuidtangent, een nieuwe weg tussen de N65 en de A2. Of het idee om van de N65 een 50-km. weg te maken in de kom van Vught en bij Helvoirt. Tot slot de tunneloplossing, boortunnels in Vught en Helvoirt, waar vooral belangenvereniging Vught Participeert voor pleit.

Rijkswaterstaat, de provincie, Vught en Oisterwijk hebben zich onder de noemer Taskforce gebogen over die vier alternatieven. Uitkomst: vergeet het maar! Al die ideeën lossen de (stikstof)problemen niet op, zijn te duur of er zijn andere belemmeringen. Wegbeheerder Rijkswaterstaat vindt de VKA+ de meest logische basis voor nadere uitwerking. “Er is geen betere oplossing”, vindt de rijksdienst.

Rijkswaterstaat houdt vast aan het oorspronkelijke plan. En als het aan het rijk en provincie ligt wordt de VKA+ in aangepaste vorm opnieuw in procedure gebracht wanneer de stikstofregels dat toestaan met aanpassing van de vernietigde onderdelen. De 180 miljoen die voor het plan zijn gereserveerd blijven in de spaarpot zitten. Maar uitgaande van de meest recente raming bedragen de kosten inmiddels 261 miljoen. Dat betekent een tekort van 81 miljoen (zonder indexering naar prijspeil 2023). Om de stikstofuitstoot te beperken en ook kosten te besparen worden in het rapport oplossingen genoemd voor ‘versobering’ van het plan. Een daarvan is het vervallen van de verdiepte ligging bij Helvoirt en weer terug naar fietstunnels. Als dit scenario door zou gaan betekent dat voor Helvoirt dat het hele VKA+ in een klap in de prullenmand verdwijnt. Een onwaarschijnlijk scenario overigens.

Nadat de gemeenteraad op 14 december is geïnformeerd over de uitkomst van de Taskforce volgt er binnenkort een inhoudelijk debat. De raad kan bij zijn standpunt blijven en niet akkoord gaan met het voornemen van Rijkswaterstaat om door te gaan met het oude, vernietigde plan. Maar wat dan? Als de raad wil kiezen voor een van de alternatieve mogelijkheden, zoals de Knip of de Zuidtangent, dan zal het de medewerking van de wegbeheerder nodig hebben. En Rijkswaterstaat ziet die alternatieven niet zitten en heeft daar ook geen belang bij. De Vughtse wethouder Mark du Maine kon het onlangs bij NOVO3 niet duidelijker zeggen: “We kunnen wel doen of die weg van ons is. Die weg is gewoon van het rijk. Het rijk gaat erover wat er met die weg gebeurt.”

De Vughtse raad heeft weinig te kiezen. Waar hebben we het eigenlijk nog over?

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *