Slider1
slider2

Corvers Column: Eigen gelijk

HELVOIRT – 5 april 2016. Reacties of columns van politieke partijen geven soms stof tot nadenken.

Zouden ze het nou echt menen? , schiet je te binnen als je weer eens tekst leest van een fractievoorzitter of raadslid van een politieke partij.

Onder de titel Still going strong! (2) begint Bart Velthuizen, raadslid van Samenwerking 95 de column van zijn partij in Weekkrant De Meierij als volgt: Samenwerking 95 maakt werk van levendige dorpen waar u als inwoner tevreden over bent. Dat valt nog te bezien! Of bepaalt Bart waar wij als burgers tevreden over zijn?

Hij vervolgt met een opsomming waar deze partij allemaal voor staat, zoals We vinden het belangrijk dat het voorzieningenniveau op peil is. We steken tijd en energie in het onderhoud van wegen en de aanleg van voldoende groen. En zo gaat Bart nog even door. Opvallend is het woordje ‘we’. Bart schrijft namens een politieke partij maar het lijkt of hij namens het gemeentebestuur schrijft. “Als gemeente organiseren we toekomstige taken voor jeugd, zorg en werk zo dicht mogelijk in de buurt.” Het raadslid vereenzelvigt zich als raadslid volledig met de gemeente. Kennelijk is hij tijdens het schrijven helemaal vergeten dat hij toch echt in de gemeenteraad zit en daar burgers vertegenwoordigt. Of is dat voor Bart hetzelfde…?
Hoe zit het ook al weer? De gemeenteraad heeft als belangrijkste taak het controleren van het gemeentebestuur. Maar Velthuizen wekt niet de indruk daarmee bezig te zijn, integendeel! Het raadslid zal met ‘we’ doelen op zijn partij Samenwerking 95. Maar een politieke partij steekt geen tijd en energie in het onderhoud van wegen en groen. Nog geen minuut. Als raadslid controleer je het gemeentebestuur. En dat is al moeilijk genoeg.

Alsof het is afgesproken staat in de column die ernaast is afgedrukt precies wat de taak is van de gemeenteraad. Deze column van VVD’er Boy Scholtze begint als volgt: De gemeenteraad heeft, zoals u ongetwijfeld weet, drie belangrijke taken: kaders stellen, budgetteren en controleren. De tussenzin “zoals u ongetwijfeld weet” is natuurlijk onzin, maar Boy is een slimme vent die de lezer niet meteen al in de eerste zin wil afstoten. Volgens Scholtze controleert de raad het college nog te weinig. Ook dat klopt, de raad moet natuurlijk het college veel meer op de hielen zitten.

In zijn column vraagt Scholtze zich af of de raad invloed heeft op gemeenschappelijke regelingen. De VVD’er wijst op de achilleshiel van die samenwerking met andere gemeenten waarvan vaak wordt gezegd dat de invloed van de gemeenteraden nihil is “en dus is het maar de vraag in hoeverre uw belang kenbaar gemaakt kan worden.” Scholtze vervolgt: “Of dat waar is, is natuurlijk de vraag.” Hij weet wel beter. De regio’s bepalen immers wat er gebeurt met GGD, Omgevingsdienst en politie, niet de gemeenteraad. Maar Boy probeert in elk geval een ‘ver-van-ons-bed-show-, zoals hij de gemeentelijke samenwerking noemt, uit te leggen aan de lezer. Zo probeert hij een band te leggen met de lezer zonder zijn eigen gelijk te willen halen.

En dat is precies wat een raadslid moet doen. Ook Still going strong, maar dan anders!

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Marcel Kloprogge , 5 april 2016 @ 23:55

    Mooi samengevat, Peter. Goede visie van Boy! Jij begrijpt waarom hè daar zit. Blijf scherp op de belangen van inwoners, die je vertegenwoordigt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *