Slider1
slider2

Column Corvers: Snelle woningbouw

HELVOIRT – 29 oktober 2023. Er moeten in Vught, Helvoirt en Cromvoirt snel meer woningen worden gebouwd. Niet alleen permanente maar ook tijdelijke woningen. En tijdelijk betekent dan tien tot vijftien jaar.

Het gemeentebestuur wil 2000 woningen bouwen tot 2030. En op de kortere termijn, binnen deze bestuursperiode (tot maart 2026).wil deze coalitie bijna 900 woningen bouwen. De collegepartijen “zijn ervan overtuigd dat het lukt”, zo schrijven zij in het aangepaste Coalitieakkoord 2023-2026, om minimaal 150 sociale huurwoningen en 100 koopwoningen tot 300.000 euro te realiseren. En als dat niet lukt dan moet vóór maart 2026 ten minste de schop de grond in. Behalve die 250 huur- en koopwoningen moeten er ook zo’n 75 tijdelijke woningen worden neergezet. Maar in totaal 892 woningen in deze bestuursperiode!

Maar zodra de gemeente locaties noemt zijn de rapen gaar! En stuit dat op veel verzet zoals bij tijdelijke woningen. Bekendste voorbeeld is de Vughtse Hoeven waar inwoners begin dit jaar in opstand kwamen toen bekend werd dat hun wijk in beeld was deze woningen. In de communicatie met bewoners ging toen van alles mis. De woningen waren gepland aan de rand van speeltuintjes of gingen ten koste van waardevolle bomen. Het kostte in januari wethouder Fons Potters de kop die de gemeenteraad niet volledig had geïnformeerd.

Het nieuwe gemeentebestuur van VVD, PvdA/GL, CDA en Gemeentebelangen dat in mei aantrad met de nieuwe wethouder Jos den Otter (woningbouw) begon met een schone lei. Inwoners mochten zelf met locaties komen voor tijdelijke woningen. Maar daarmee zijn niet alle problemen de wereld uit, zo bleek in de maanden daarna. De gemeente kwam na selectie met een shortlist van tien locaties waarvan na onderzoek moet blijken of daar ook woningen komen. Toch leverde diverse plekken op die lijst kritiek op van omwonenden. Zo vallen de drie locaties die de gemeente in Helvoirt op het oog heeft, Poirtersstraat, Anton van Duinkerkenstraat en de plek van de oude gemeentewerf, slecht bij inwoners. Maar vooral bij de voormalige gemeentewerf kun je je afvragen waarom bewoners uit de Gijzel en de Biestakkerstraat in de pen klimmen. Welke extra hinder zouden zij ondervinden behalve dat er straks wat meer autoverkeer door de straat komt?

Nog dit jaar zou de gemeenteraad een besluit nemen over tijdelijke locaties, volgend gaat dan de schop de grond in. Intussen lijkt dat eerste al niet meer haalbaar. Toch is het noodzakelijk, ondanks veel bezwaren van inwoners die terecht opkomen voor hun eigen belangen, snel knopen door te hakken met zorgvuldige keuzes. Het algemeen belang, het verzachten van de woningnood in de drie dorpen, moet altijd bovenaan staan. En er is al veel kostbare tijd verloren gegaan.

En dan gaat het nog alleen maar over tijdelijke woningen. Wat permanente woningbouw betreft moet het tempo fors omhoog. Nu woningen op zorgpark Voorburg, aanvankelijk de sleutel voor een forse bouwinjectie van 250 tot 500 woningen, nog jaren gaan duren, wil B&W een aantal ‘groene’ locaties aan de randen van de dorpen, zogenaamde uitleggebieden (uit de visie Wonen in het buitengebied, september 2022) versneld ontwikkelen. Op die vier locaties, waaronder een uitbreiding van Den Hoek in Helvoirt en in Cromvoirt de plek tussen het Pepereind en de Achterstraat, is ruimte voor 250 tot 300 woningen.

Duidelijk is dat woningbouw op die ‘groene’ locaties op minder verzet zal stuiten bij bewoners omdat die plekken niet grenzen aan de achtertuinen van inwoners. Als NIMBY ver weg is, is het algemeen belang opeens dichtbij.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *