Slider1
slider2

Column Corvers: Omleiding

HELVOIRT – 9 september 2023. Voor inwoners van Helvoirt en Cromvoirt is het een al jaren bekend probleem: het zware verkeer door de kom van deze dorpen. Vrachtauto’s en landbouwverkeer zijn hiervan de voornaamste veroorzakers.

Na een verzoek vanuit de gemeenteraad gaf het college een adviesbureau opdracht een onderzoek in te stellen naar alternatieve routes voor zwaar verkeer waardoor de kommen van beide dorpen kunnen worden ontlast. De routes zijn vrijwel geheel vanachter de tekentafel bedacht.

Inwoners en bedrijven hebben inspraak gehad in het bepalen van de routes via de ‘wijkprikker’ en de website wijinvught.nl. Uiteindelijk blijkt uit de voorgestelde routes, maar vooral uit de 163 reacties van inwoners en bedrijven daarop, dat deze weinig praktische waarde hebben: anders gezegd: vanachter de tekentafel lijkt het vaak simpel, de praktijk is anders.

Alle vijf voorgestelde routes blijken niet haalbaar, sommige zelfs volstrekt onhaalbaar. Vooral verkeersveiligheid maar ook bezwaren voor natuur en milieu blijken onneembare hobbels. Zo is de route Oude Loonsebaan – Loverensestraat – Scheepenstraat een variant waarbij je je afvraagt hoe ze die kunnen bedenken. Het is een recreatieroute, tevens fietsknooppuntenroute, waar ’s zomers veel bezoekers fietsen en lopen van de nabijgelegen vakantieparken in Cromvoirt en van de IJzeren Man. En de Scheepenstraat, een verhard recreatiepad, is totaal ongeschikt voor zwaar verkeer. Wie verzint dit?

Een andere variant behelst een nieuwe weg langs het spoor via de Kruishoeveweg. Het traject begint niet op de Industrieweg, zoals eerdere ideeën luidden, maar zo’n 80 meter verderop waarvoor een of twee huizen zouden moeten wijken. De weg loopt langs het Helvoirts Broek dat zich, zo is onlangs bepaald, moet ontwikkelen tot natte natuurparel(!), vervolgens langs het spoor om via de Kruishoeveweg op de N65 uit te komen. Dat laatste is ook een probleem.

De andere drie routes zijn: Oude Loonsebaan – Kruishoeveweg, Gementweg – Kampdijklaan en tot slot Guldenberg – de Runsvoort – Gijzelsestraat – Kreitestraat – N65. Deze varianten roepen ook veel bezwaren op: aantasting natuur, te smalle wegen, verkeeronveilig voor schoolgaande jeugd en de aansluiting op N65 is (wellicht) een probleem.

Het college laat de vijf varianten niet verder onderzoeken. Dat heeft ook weinig zin omdat die niet haalbaar of realistisch zijn. Wijzigingen in de omgeving roepen altijd veel bezwaren op (natuurlijk: NIMBY,) maar in dit geval kon vooraf de haalbaarheid van de routes al stevig in twijfel worden getrokken.

Voor het college valt de uitkomst van het onderzoek tegen, zo staat in een raadsinformatiebrief. Het biedt geen oplossing hoe de verkeersoverlast in de kommen van Cromvoirt en Helvoirt kan worden voorkomen, schrijft B&W.  Zij wil met alle partijen toewerken naar een andere oplossing. Daarbij kijkt B&W ook nadrukkelijk naar het verplaatsen van bedrijven. “Dit vraagt echter om een bredere verkenning naar de ruimtebehoefte van de ondernemers”, schrijft B&W. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de N65: het is lange termijnwerk.  

Download onze gratis app

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • ine bodewes , 9 september 2023 @ 20:55

    Het Helvoirts Broek een natte natuurparel? Met het oog op de opwarming van ons klimaat een dubieus idee. Wat te denken van al het ongedierte dat dan op het gebied afkomt, b.v. veroorzakers van infectieziekten als de tijgermug? In een vorige eeuw heeft een voormalig huisarts zich met het oog op dit gevaar ingezet voor de drooglegging van dit gebied. Waar zijn we mee bezig met het oog op de toekomst? Er zijn al genoeg problematische ziektes die soms de hele maatschappij ontwrichten (corona!). Kan er nou echt niets anders voor dit gebied worden bedacht?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *