Investeren in leefbaarheid op een duurzame fundering kost tijd, zo stelt het college. Zeker als dit op verstandige en behoedzame wijze geschiedt. Het CDA heeft er begrip voor, maar als het resultaat er is, mag dat ook uitbundig verteld worden. We noemen dit ook wel communicatie. En dat moet echt nog beter. Goed nieuws is er omtrent de OZB. Het CDA gaf vorig jaar al met een motie aan dat de stijging niet boven de 2% mocht zijn. De VVD riep nog vertwijfeld dat het een gat in de begroting zou opleveren. En wat blijkt nu, zoals we vorig jaar ook al aangaven, een keurige realisatie conform de calculatie van de rekenmeesters van onze partij. Een verkeerde planning bij Rijkswaterstaat m.b.t. het aanpakken van het kruispunt N65 levert een vertraging op. Toch vindt het CDA dat de fietsoversteek van de Molenstraat al wel in 2008 kan worden gerealiseerd. Vele ouders met schoolgaande kinderen in Vught zullen dit hogelijk waarderen. Senioren zijn een groeiende doelgroep die zich steeds beter organiseren en zich nadrukkelijker melden om mee te blijven doen in de samenleving. Het geld wordt nog verdeeld volgens een verouderd subsidiesysteem. De criteria zijn niet altijd duidelijk en toetsbaar. Het CDA vindt dat het niet leidt tot een efficiënte besteding van tijd en middelen. De verantwoordelijke wethouder moet met de nodige dosis ambitie, regie en leiderschap voor een verbetering van de situatie zorgdragen. Welzijn is een groot goed. Wij zijn nieuwsgierig naar het komende beleidsplan WMO. Voer uitgebreid overleg met belanghebbende organisaties. Gemeente én burgers moeten er zich beide wel bij bevinden. Enthousiast zijn we als CDA over het voorstel met betrekking tot de bibliotheekvernieuwing. Binnen het bestaande budget wordt gezocht naar een alternatief voor de bibliobus. Dat brengt ongetwijfeld meer leven in de gemeenschapshuizen.  Het gaat financieel goed met de gemeente Haaren. Door scherp met de middelen om te gaan en de lasten voor de burger slechts trendmatig te verhogen, ligt het schip in financiële zin op koers. Er is door het ambtenarenkorps snoeihard gewerkt. Het CDA heeft daar veel waardering voor.Maar de ambitieuze CDA bemanning kijkt – net als “Lange Jan in de Efteling”: reikhalzend – uit naar tastbare resultaten op het gebied van BOUWEN. Daar draait het in essentie allemaal  om. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Laat 2008 het jaar van Lange Jan van Ruimtelijke Ordening zijn! Noël Suurmeijer, Cor Brekelmans, Jan Leijten, Michiel Alting von Geusau, Ties van Tuijl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *