Slider1
slider2

Corvers Column: Klankbord

HELVOIRT – 27  maart 2015. Op 11 maart is de klankbordgroep voor het eerst bijeen gekomen. Een groep van vijftien inwoners die gaat meedenken en adviseren met wie de gemeente Haaren het best kan samenwerken.

Vijftien? Dat was de bedoeling volgens het plan van aanpak dat beschrijft via welke stappen de gemeenteraad uiteindelijk een keus maakt met wie het in zee gaat. Toch zijn het er maar twaalf! Waarschijnlijk is het aantal aanmeldingen uit Esch tegengevallen waardoor er geen evenwichtige verdeling tussen de vier kernen valt te maken. Die is er dan ook niet. De twaalf leden zijn als volgt over de kernen verdeeld: Helvoirt en Haaren elk vier leden, Biezenmortel drie en Esch een.
De kleinste kern Biezenmortel heeft driemaal zoveel leden dan Esch! Nu hoeft dat geen sta-in-de-weg te zijn voor een goed vervolg maar merkwaardig is het wel, ook in het licht van een door het college bepleite ‘brede klankbordgroep’.

Wie hebben zich eigenlijk aangemeld? Wie hebben er nu zitting in? Hoe is de selectie in zijn werk gegaan? Daarover valt niets te lezen in het persbericht dat de gemeente op 25 maart liet uitgaan. Waarom geen opening van zaken? Het zou de betrokkenheid van de inwoners alleen maar vergroten als zij weten wie er namens hun dorp hun belangen behartigt. Laat dan geen onduidelijkheid bestaan rondom die ‘representatieve vertegenwoordiging’, zoals de gemeente de klankbordgroep zelf noemt.
Uit de aantekeningen van de deelnemers bij die eerste bijeenkomst blijkt dat veel mensen een referendum wel zien zitten. Sommigen vinden dit een ‘zwaar middel’. Toch zou het een prima sluitstuk zijn van het traject dat in juni moet leiden tot een keus voor een aantal gemeente. Haaren beschikt over een referendumverordening, dus waarom niet?
Maar zover is het nog lang niet. Ook de planning dat de gemeenteraad in juni of juli een besluit neemt over de ambtelijke samenwerking zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Het traject met gesprekken met diverse regio-gemeenten zal meer tijd in beslag nemen. Intern wordt al over september gesproken.

Intussen legt het uitstel over een besluit over ambtelijke samenwerking extra druk op de ambtelijke organisatie. Donderdag 26 maart legde B&W bij de gemeenteraad een stuk op tafel waaruit moet blijken dat het stilleggen van de ambtelijke fusie met Boxtel en Sint Michielsgestel –waartoe de raad besloot op 20 november onder druk van acties van de belangengroep Toekomst Haaren– betekent dat een bezuiniging van circa 330.000 euro niet wordt gehaald. Als de gemeenteraad geen maatregelen neemt, zoals personeel aantrekken of taken uitbesteden, dan gaat dit ten koste van de dienstverlening aan burgers en kunnen wettelijke taken niet meer worden uitgevoerd, schrijft het college. Ook zou dit “meer en grotere fouten, langere behandeltijden en verdwijnen van deskundigheid” tot gevolg kunnen hebben. “Onverantwoord”, klinkt het dreigend.

Het college onderbouwt niet waar die 330.000 euro nu precies vandaan komt.
Bij Progressief 96 riep dit vragen op en wekte het stuk argwaan. Stemmingmakerij? Probeert het college onrust te zaaien omdat het liever doorgaat met Boxtel en Sint Michielsgestel? Wethouder Eric van den Dungen wist de raad te overtuigen van de noodzaak dat er functies in de organisatie bezet moeten worden, bijvoorbeeld om woningbouw bij Haarendael en op de locaties van Hasselbraam en de Klim-op zeker te stellen. Daarvoor moeten er dit jaar plannen klaar liggen.
Hoe het ook zij, we gaan spannende tijden tegemoet.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *