Archief

e

Blijf op de hoogte

Binnenkort krijgt u actuele informatie over samenwerking ’95

GLADHEIDBESTRIJDING

Nu de kans op de winterse weersomstandigheden nadert, is het goed om voor u, de inwoners van onze gemeente, weer eens op een rijtje te zetten hoe de gladheidbestrijding is georganiseerd.

JAARLIJKSE OMWISSELING AFVALCONTAINER

Jaarlijks wordt in december aan iedereen de mogelijkheid geboden om de afvalcontainer (zowel de grijze als de groene afvalcontainer) eenmalig te laten omwisselingen. Dit betekent dat u een kleinere of juist een grotere afvalcontainer in bruikleen kunt ontvangen. In tegenstelling tot 2007, zal er in 2008 betreffende de huisvuilinzameling geen…

TWEEDE SPOOR BOUWINITIATIEVEN

Om de bouw van starters- en seniorenwoningen extra te stimuleren voorziet het beleidsprogramma in een Tweede Spoor van bouwinitiatieven. Dit Tweede Spoor betreft kleine particuliere bouwprojecten (maximaal 5 woningen) op plekken binnen de dorpen. Besloten is om daarvoor in de periode 2007 t/m 2009 elk jaar 10-15 woningen beschikbaar te…

AANDACHT VOOR ENERGIEBESPARING

De gemeente Haaren en De Kleine Aarde starten op 1 november 2007 een energieproject, waarmee enerzijds een verlaagde energierekening voor minima uit de gemeente Haaren en anderzijds een beter klimaat gerealiseerd worden.

DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN

Samen denken en doen! Uitnodiging aan alle inwoners, jong en oud !!!  Samen denken en doen! Dat is het motto van de gemeente Haaren om SAMEN met de inwoners dorpsontwikkelingsplannen op te stellen. Voor elk dorp één: Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt. Ook het buitengebied wordt daarbij betrokken. Wij maken…

CDA

Volg vanaf nu uw politieke partij op Helvoirt.net

webmaster

Heeft U vragen, op- of aanmerkingen betreffende de website, mail naar de webmaster