COLUMN CORVERS: SPLITSINGSSPEL

Het advies van Roel Augusteijn om Haaren op 1 januari op te splitsen is geen verrassing. In de opdracht van het provinciebestuur aan de procesadviseur, oud-provinciebestuurder, ligt de bedoeling verscholen om snel spijkers met koppen te slaan. De provincie vindt dat Haaren een halfslachtig besluit heeft genomen: wel opsplitsen maar…

CORVERS COLUMN: Toekomstbestendig

In een bijdrage van het CDA in de dorpsbladen schrijft fractievoorzitter Hein van Poppel dat provinciebestuurder Anne-Marie Spierings op 8 november in de gemeenteraad niet nader kon toelichten waarom de provincie een procesbegeleider heeft aangesteld. Hein heeft slecht geluisterd maar waarschijnlijk heeft hij niet willen luisteren. Spierings stak in die…

CORVERS COLUMN: INTERNET

Een actuele website, actief op twitter of facebook. Zou dat niet vanzelfsprekend moeten zijn voor politieke partijen? Zeker als je mensen, met name jongeren, meer wilt betrekken bij de (lokale) politiek? Politieke partijen doen steeds meer met social media, ook op lokaal niveau. Toch handig als je als kiezer wilt…

CORVERS COLUMN: Buitenspel

De Haarense gemeenteraad heeft zich dinsdagavond vastgebeten in de weigering dat opsplitsing van de gemeente voorlopig geen goede zaak is. En dus wil de raad zich niet vastleggen op een datum. Maar erg overtuigend klonken de argumenten van de vier partijen bepaald niet. Alsof meewerken de vier fracties tot verliezers…

COLUMN CORVERS: Worsteling

Door Peter Corvers Het was een voorspelbare uitslag van de spoedvergadering van de gemeenteraad op 29 september. Dat vier fracties het besluit van de provincie om nog dit jaar een procesbegeleider aan te stellen zouden afwijzen was de verwachting. Vooral VVD en Lokaal Liberaal Haaren waren het felst in hun…

CORVERS COLUMN: GEDULD

Wie nu door Den Hoek in Helvoirt rijdt ziet een nieuwe wijk in wording. Maar dat heeft wel even geduurd. De eerste plannen, eigenlijk schetsen, dateren van eind jaren tachtig. Die plannen zijn vooral schetsen. In de jaren 90 komen de eerste echte plannen op tafel. Maar vooral de politiek…

CORVERS COLUMN juni 2016

Maatschappelijk rendement Sinds de laatste bewoners van Haarendael in januari 2012 verhuisden heerst er onduidelijkheid over de toekomst van het oud-seminarie. De gemeente Haaren en Cello ondertekenden zesenhalf jaar geleden, op 30 november 2009, een intentieovereenkomst. Maar in die zesenhalf jaar die daarop volgden zijn er geen stappen meer gezet…

CORVERS COLUMN Mei 2016

Angst De cijfers spreken duidelijke taal: in Helvoirt kiest 90,3 procent van de inwoners voor Vught als hun dorp moet worden samengevoegd met een andere gemeente. In Haaren ligt dat nog iets duidelijker: 97,7 procent van de inwoners wil naar Oisterwijk, in Biezenmortel kiest 67 procent voor Tilburg, in Esch…

CORVERS COLUMN: Eigen gelijk

Reacties of columns van politieke partijen geven soms stof tot nadenken. Zouden ze het nou echt menen? , schiet je te binnen als je weer eens tekst leest van een fractievoorzitter of raadslid van een politieke partij. Onder de titel Still going strong! (2) begint Bart Velthuizen, raadslid van Samenwerking…

CORVERS COLUMN HelvoirThuis

HelvoirThuis Met de aanstelling van Jan van den Boer als zakelijk leider is er duidelijkheid over de invulling van twee belangrijke posten bij het HelvoirThuis. Jan gaat de kar trekken, natuurlijk samen met Sietske van Iersel en de vrijwilligers. Bestuursvoorzitter Brecht Gerritse is er in het interview dat met hem…