CORVERS COLUMN: BURGERPEILING

Als je je hond in Helvoirt of Haaren op een hondenuitlaatveldje uitlaat heb je de plicht de stront zelf op te ruimen. In Vught niet, daar laat de gemeente dat doen. Over poep gesproken: in Boxtel, Heusden en Oisterwijk zijn speciale hondenpoepcontainers voor als je de hond binnen de bebouwde…

CORVERS COLUMN: SPAANDERS

Spaanders “Inwoners van Haaren, laat u niet gek maken”, schrijft Marcel Nelissen in een column van zijn partij. In iedere organisatie gaat wel eens iets fout , schrijft Nelissen. “Maar waar gewerkt wordt vallen spaanders. Kijk hierbij maar eens naar onze buurgemeenten. Daar loopt ook niet alles op rolletjes.” Nee,…

CC Corvers Column: Clubliefde

Het blijft opvallend dat clubs als Helvoirt en Nemelaer al jaren succesvoller zijn dan de verenigingen in hun (veel) grotere buurgemeenten. Terwijl het aanbod van talent toch een stuk groter is. Clubliefde, trouw aan de club, is een belangrijke reden. De binding met de vereniging is bij een club in…

CC: CORVERS COLUMN

Zand strooien De grootste partij uit de gemeenteraad, Samenwerking 95, is voorstander van (voorlopig) zelfstandig blijven van Haaren. Ook een referendum ziet deze partij niet zitten, S’ 95 stemde eerder in de raad tegen zo’n volksraadpleging. Maar om tegenwicht te bieden aan de toenemende druk van buitenaf, vooral van de…

C.CORVERS: DE WEG KWIJT

De uitkomst van het raadsdebat op 16 maart over opsplitsing van de gemeente zag je aankomen. In de weken voorafgaand aan de raad lieten Samenwerking 95, VVD, CDA en LLH weten niets te voelen voor een snelle opdeling. Wél verbazingwekkend is dat de raad ook de mogelijkheid van zelfstandig blijven…

CORVERS COLUMN

Ondubbelzinnig Koerst het Haarens gemeentebestuur nu toch voorzichtig richting snelle opsplitsing? Je zou het haast gaan denken. Aan het slot van een lang stuk over de toekomst van Haaren schrijft het college “…maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor het gegeven dat allerlei voor ons relevante partijen (buurgemeenten en…

COLUMN CORVERS: SPLITSINGSSPEL

Het advies van Roel Augusteijn om Haaren op 1 januari op te splitsen is geen verrassing. In de opdracht van het provinciebestuur aan de procesadviseur, oud-provinciebestuurder, ligt de bedoeling verscholen om snel spijkers met koppen te slaan. De provincie vindt dat Haaren een halfslachtig besluit heeft genomen: wel opsplitsen maar…

CORVERS COLUMN: Toekomstbestendig

In een bijdrage van het CDA in de dorpsbladen schrijft fractievoorzitter Hein van Poppel dat provinciebestuurder Anne-Marie Spierings op 8 november in de gemeenteraad niet nader kon toelichten waarom de provincie een procesbegeleider heeft aangesteld. Hein heeft slecht geluisterd maar waarschijnlijk heeft hij niet willen luisteren. Spierings stak in die…

CORVERS COLUMN: INTERNET

Een actuele website, actief op twitter of facebook. Zou dat niet vanzelfsprekend moeten zijn voor politieke partijen? Zeker als je mensen, met name jongeren, meer wilt betrekken bij de (lokale) politiek? Politieke partijen doen steeds meer met social media, ook op lokaal niveau. Toch handig als je als kiezer wilt…

CORVERS COLUMN: Buitenspel

De Haarense gemeenteraad heeft zich dinsdagavond vastgebeten in de weigering dat opsplitsing van de gemeente voorlopig geen goede zaak is. En dus wil de raad zich niet vastleggen op een datum. Maar erg overtuigend klonken de argumenten van de vier partijen bepaald niet. Alsof meewerken de vier fracties tot verliezers…