Gedeputeerde Staten stellen Roel Augusteijn per 1 december 2016 aan als procesadviseur voor Veerkrachtig Bestuur in de gemeente Haaren.
Augusteijn heeft ruime bestuurlijke ervaring op gemeentelijk en provinciaal niveau en directe ervaring met gemeentelijke herindeling. Zijn opdracht is te adviseren over een breed gedragen en reƫle splitsingsdatum voor de gemeente Haaren met een bijbehorend stappenplan.
Draagvlak splitsingsdatum
Een belangrijk onderdeel van het advies, dat uiterlijk in april 2017 gereed is, is het brede draagvlak voor de splitsingsdatum. In zijn advies betrekt de procesadviseur onder andere de aspecten die naar voren worden gebracht door het gemeentebestuur van Haaren, buurgemeenten, de provincie en betrokken burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.
Roel Augusteijn heeft brede bestuurlijke ervaring als waarnemend burgemeester in Maasdonk en Hardinxveld-Giessendam en als gedeputeerde in Brabant. In Maasdonk was Augusteijn waarnemend burgemeester bij de zoektocht naar en finale besluitvorming over de opsplitsing van die gemeente.
Veerkrachtig bestuur
De provincie stelt de procesadviseur aan op grond van haar algemene verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokale openbaar bestuur. De provincie heeft samen met de Vereniging Brabantse Gemeenten het programma VeerKrachtig Bestuur in Brabant opgezet. Doel van dit programma is het versterken van de veerkracht van gemeenten zodat zij de maatschappelijke opgaven van de toekomst aankunnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *